AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Oct 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण फळपिकातील फळ माशीचा प्रादुर्भाव तपासण्यासाठी सापळ्यांचा वापर करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
205
0