हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपण आपल्या शेतीमध्ये एकात्मिक कीड व्यवस्थापन पध्दतीचा सर्व हंगमामध्ये अवलंब करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
683
0
संबंधित लेख