हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण, मातीतील तापमान कमी करून सूक्ष्मजीवांचे आरोग्य वाढविण्यासाठी आणि मातीतील पोषकद्रव्यांच्या संरक्षणासाठी आच्छादन पिके घेता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
396
0
संबंधित लेख