AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Mar 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपल्या शेतीमध्ये बोंडअळीला सहनशील असणाऱ्या कपाशीच्या वाणाची लागवड करता का ?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
365
0