हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपल्या शेतीमध्ये बोंडअळीला सहनशील असणाऱ्या कपाशीच्या वाणाची लागवड करता का ?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
366
0
संबंधित लेख