AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Oct 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण किडींच्या प्रादुर्भावापासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी फळावर कागदाचे आवरण बांधता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
167
0