हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपल्या कुटूंबातील शेतकरी महिला 'अॅग्रोस्टार' अॅप चा वापर करतात का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
643
0
संबंधित लेख