हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपल्याला माहिती आहे का? कांदा पिकात सापळा पीक म्हणून मका पीक घेऊ शकतो.
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
168
0
संबंधित लेख