गमतीदारटाईमपास
तुम्हाला माहित आहे का?
1.महाराष्ट्रामध्ये पुणे येथे कृषी हवामान शास्त्र विभागाची १९३२ मध्ये स्थापना करण्यात आली. 2.कोपेन यांना हवामानशास्त्राचे जनक म्हणून ओळखले जाते. 3.हवामानाचा अभ्यास म्हणजे हवामानशास्त्र 4.भारतामध्ये मुख्यत्वे: काळी मातीचे प्रमाण हे महाराष्ट्रामध्ये आढळले जाते.
545
0
संबंधित लेख