AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Feb 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
आपल्या शेतीमध्ये अजून ही कापूस पीक आहे का?
गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पाणी देण्याचे टाळावे. कपाशीच्या काडयांची व्यवस्थित विल्हेवाट करावी.
258
29