AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Feb 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
निंबूवर्गीय पिकांमधील सायला किडींचे नियंत्रण
थायमेथोक्झाम २५ डब्लू जी @ ८ ग्रॅम इमाडाक्लोप्रीड १७.८ एसएल @ ५ ग्रॅम प्रति १० लि पाण्यात फवारणी करावी.
93
10