आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
करडईतील माव्याचे नियंत्रण
इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL @ 4 मिली किंवा थायमेथोक्झाम 25 WG @ 4 ग्रॅम प्रत्येकी 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारा.
55
0
संबंधित लेख