आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
ऊसामधील मिलीबगचे नियंत्रण
मोनोक्रोटोफॉस ३६ एस एल @१० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात प्रभावी नियंत्रणासाठी फवारणी करावी.
87
0
संबंधित लेख