आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
आंब्यामधील मुडलेल्या पानांचे नियंत्रण
प्रोफेनोफॉस ५० इसी @ १० मिली किंवा नोवाल्युरोन १० इसी @१० मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ @ एससी @३ मिली प्रति १० लि पाण्यात फवारणी करावी.
76
0
संबंधित लेख