AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
एऱंडमधील बीजकोष अळीचे नियंत्रण
एरंडमधील बीजकोष अळीच्या नियंत्रणासाठी, बेवेरिया बासियाना, बुरशीनाशके आधारित बायोपेस्टीसाइड @ ४० ग्रॅम प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
246
64