AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
पेरूवरील फळमाशीसाठी वनस्पती कीटकनाशक
नीम आधारित फामर्यूलेशनला १० (१.० ईसी) ते ४० (०.१५ ईसी) मिली प्रति १० लि पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
138
37