AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
केळीच्या पिकामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी जैव कीटकनाशक
केळीच्या पिकामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी, नीम-आधारित सूत्रीकरणासाठी @ १० मिली (१.०% ईसी)४० मिली ०.१५% ईसी) किंवा वर्टिसिलियम लाकानी, बुरशी आधारित कीटकनाशक @ ४० ग्रॅम सांयकाळी प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
264
37