पशुपालनपशुवैद्यकीय तज्ञ
जनावरांमध्ये गर्भाशय बाहेर येण्याची समस्या!
या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे मादी जनावराचे गर्भाशय वाढ होऊन त्याच्या पुनरुत्पादक अवयवांमध्ये चरबी जमा होते. म्हणूनच, जनावर विण्यापूर्वी गर्भाशय बाहेर पडणे या समस्येच्या बाबतीत पशुवैद्यकामार्फत माहिती घेऊन उपचार केले जाणे आवश्यक आहे.
36
24
संबंधित लेख