AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Mar 20, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
गहू पिकात लोंबी भरण्यासाठी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वाल्मिक कांबळे राज्य - महाराष्ट्र टीप - ००:५२:३४ @७५ ग्रॅम प्रति १५ लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी.
219
25