AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Feb 20, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
कांदा पिकातील थ्रिप्स आणि करपा नियंत्रणासाठी उपाययोजना
महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागामध्ये ढगाळ व दमट वातावरण आढळून येत आहे. त्यामुळे कांदा पिकात करपा आणि थ्रिप्स किडीचा प्रादुर्भाव होत आहे. यावर उपाय म्हणून कांदा पिक वाढीच्या व विकासाच्या अवस्थेत ऍझोक्सिस्ट्रॉबीन 18.2% w/w + डायफेनकोनॅझोल 11.4% w/w SC घटक असलेले बुरशीनाशक @ 1 मिली व लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन 5 % EC @ 0.75 ते 1 मिली प्रति लिटर पाणी याप्रमाणे घेऊन फवारणी करावी.
जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
213
13