AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Jan 20, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
जीवाणूसंवर्धकांचा योग्य वापर करणे
नत्र खतमात्रेच्या बचतीसाठी द्विदल पिकांना ऱ्हायझोबीयम तर एकदल पिकांना आझोटोबॅक्टर या जीवाणू संवर्धकाची बीजप्रक्रिया महत्वाची आहे. बीजप्रक्रियासाठी जीवाणूसंवर्धके खरेदी करताना त्या पाकिटावरील अंतिम तारीख तसेच पिकांची नावे पाहूनच खरेदी करावे कारण हे जीवाणूसंवर्धक वेगवेगळ्या पिकांसाठी वेगवेगळे असतात. जिवाणू खते वापरल्याने रासायिनक खतांची उणीव पूर्णपणे भरून काढता येत नाही म्हणून हे खते रासायिनक खतांना पुरक खत म्हणून वापरावे. जीवाणूसंवर्धक पाकीट सावलीत, थंड जागेत ठेवावे. बियाण्यास बुरशीनाशक अथवा कीटकनाशक लावावयाचे असल्यास ती अगोदर लावावीत व त्यानंतर जीवाणूसंवर्धक बियाण्यास लावावे.
जर आपल्याला ही माहिती उपयुक्त वाटली, तर फोटोखाली दिलेल्या पिवळया अंगठयाच्या चिन्हावर क्लिक करा आणि खाली दिलेल्या पर्यायच्या माध्यमातून आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांसोबत शेयर करा!
32
0