AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Jan 19, 05:00 PM
हवामान अपडेटडॉ. रामचंद्र साबळे (जेष्ठ कृषी हवामान तज्ञ )
या आठवडयात थंडीचे प्रमाण कमी जाणवेल
राज्याच्या सहयाद्री पर्वत रांगावर १०१४ हेप्टापास्कल,तर पुर्वेस १०१६ हेप्टापास्कल इतका हवेचा दाब आठवडयाच्या सुरूवातीला राहील्यामुळे थंडीचे प्रमाण चांगले राहील. उत्तरेकडील राज्य, कोकण व विदर्भात थंडीचे प्रमाणदेखील अधिक राहील, तर दक्षिण कोकणात थंडीचे प्रमाण कमी राहील, मात्र हे थंडीचे प्रमाण रात्री व पहाटे अधिक राहील, तर दुपारी ते मध्यम राहील. सध्या या आठवडयात कडाक्याची थंडी जाणविणार नाही. हवामान कोरडे राहील. २० जानेवारीला थंडीच्या प्रमाणात अल्पशी वाढ होईल. २१ जानेवारीला विदर्भ व मराठवाडयात थंडीचे प्रमाण वाढेल, तसेच उत्तरेकडील राज्यात थंडीचे प्रमाण कमी राहील. २२ जानेवारीलादेखील राज्यात थंडीचे प्रमाण मध्यम स्वरूपाचे राहील, तर २४ जानेवारीला थंडीच्या प्रमाणात किंचित वाढ होईल.
कृषी सल्ला - १. हरभरा पिकास फुले येताना व घाटे भरताना पाणी दिल्यास उत्पादन चांगले येते. २. ऊसाची लागवड १५ फ्रेबुवारीपर्यत करावी. ३. फळबागांना ठिबक सिंचनाने पाणी द्यावे व खोडाभोवती अच्छादनांचा वापर करावा. ४. गव्हाच्या पिकाला वाढीच्या अवस्थेनुसार प्रत्येकी २० ते २१ दिवसांनी पाणी दिल्यास उत्पादन चांगले येते. ५. आंबा मोहरावर मिथील डेमेथाॅन १० मिली १० लि पाण्यातून फवारणी करावी. संदर्भ - जेष्ठ कृषी हवामान तज्ज्ञ डाॅ. रामचंद्र साबळे
2
4