आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
न्यूट्रीप्रो ग्रेड ४ - २५० ग्रॅम
250 gm
ब्रॅण्ड: सुपर सेरो
210350
महत्वाचे गुणधर्म:
  • रासायनिक रचना: जस्त 6%, लोह 4%, मँगेनीज 1%, , बोरॉन 1%, मोलिब्डेनियम 0% तांबे 0.5%
  • मात्रा: 15 ग्रॅम /पंप (15लि) किंवा 500 ग्रॅम/एकर
  • वापरण्याची पद्धत: फवारणी किंवा ठिबकद्वारे देणे.
  • प्रभावव्याप्ती: सर्व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेवर उपचार म्हणून तसेच निरोगी जोमदार वाढीसाठी.
  • सुसंगतता: बहुतेक सर्व कीडनाशकांशी सुसंगत.
  • प्रभावाचा कालावधी: 15 दिवस
  • पुनर्वापर करण्याची वारंवारीता: 3 वेळा
  • पिकांना लागू: सर्व पिके
  • विशेष टिप्पण्या: येथे दिलेली माहिती फक्त संदर्भासाठी आहे. उत्पादनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी व वापरण्यासाठी त्यावर लावलेले लेबल व पत्रकात दिलेल्या उत्पादनाचे पूर्ण तपशील व दिशादर्शक लक्षपूर्वक पाहा!
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): उत्पादनाच्या देखभालीचा दर्जा वाढवते. रोग आणि किडींना प्रतिबंध करण्यासाठी सुद्धा मदत करते.
संबंधित इतर उत्पादने
0-52-34 (1 किग्रॅ)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
122200
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280325
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550610
आदित्य 0-52-34 (1 किग्रॅ)
195290
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
850936
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
460492
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
11001699
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) ४० ग्रॅम
450620
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
5555
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
155158
एम एच डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
155158
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
5569
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 100 मिली
230250
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
545550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
9701050
इकोनीम प्लस १०० मिली
230234
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
32005000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
32005500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
कर्नाटक अॅग्रो प्रोकिसान राजस्थान ग्रेड (250 ग्रॅम)
340375
कर्नाटक अ‍ॅग्रो प्रोकिसान ग्रेड २ - ५०० ग्रॅम
670730
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा
620885
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
325445
टाटा बहार (500 मिली)
430575
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501713
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590696
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
न्यूट्रीप्रो ग्रेड ४ - २५० ग्रॅम
210350
न्यूट्रीप्रो ग्रेड ४ - 500 ग्रॅम
400650
हायफील्ड - पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
610650
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
360425
कर्नाटक अॅग्रो प्रोकिसान राजस्थान ग्रेड (250 ग्रॅम)
340340
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
बायर नेटीव्हो(टेब्युकोनाझोल 50% + ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%WG) 100 ग्रॅम
8801050
बायर नेटिवो (टेंब्यूकोनाझोल ५०% + ट्रायफ्लोक्झिस्ट्रोबीन २५% डब्ल्यूजी) ५० ग्रॅम
425490
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
229280
गोदरेज विपुल बूस्टर 1000 मिली
550700
गोदरेज विपुल बूस्टर 250 मिली
150150
गोदरेज विपुल बूस्टर 500 मिली
285400
रोको थायफेनेट मिथाईल 70% डब्ल्यू/डब्ल्यू 1 किग्रॅ
10451100
रोको थायफेनेट मिथाईल 70% डब्ल्यू/डब्ल्यू
570600
युपीएल- उलाला - 250 मिली
23503200
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला (60 ग्रॅम)
590780
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
645750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
श्रीराम साथी (0:52:34) (1 किग्रॅ)
185240
सायबिन 0:52:34 (1 Kg)
185220
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
650900
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
195258
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
325480
हायफील्ड - सुपर सोना (250 ग्रॅम)
350500
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
575620
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
15002000
टारप्लस शीट 15*17 (ताडपत्री) पिवळा
16002500
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
31003500
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
30004400
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
35004500
२८*३२ (ताडपत्री) पिवळी
50007500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
640010000
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
640010000
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
14501935
युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
23503200
युपीएल- उलाला - 30 मिली
300405
युपीएल- उलाला - 500 मिली
45506350
युपीएल- उलाला - 60 मिली
590780
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
645750
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल