AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Feb 19, 06:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
शेवंती फुलावरील माव्याचे नियंत्रण
मेटारायझीम अॅनोस्पोली जैविक कीटकनाशक@४० ग्रॅम प्रति १० लि. पाण्यातून फवारणी करावी.
127
19