हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण ऊस लागवडीपूर्वी बेण्यावर बेणे प्रक्रिया करता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
1118
0
संबंधित लेख