आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
सेमिनीस - टोमॅटो विरंग (25ग्रॅम) बियाणे
25 gm
ब्रॅण्ड: सेमिनीस
23002539
महत्वाचे गुणधर्म:
  • यासाठी प्रसिद्ध: तोडणी नंतर एकसमान फळांचा आकार
  • प्रकार: विरंग
  • बियाण्याचा दर: 50 -60 ग्रॅ/एकर
  • पेरणीचा हंगाम: प्रादेशिक पद्धती आणि वेळेनुसार
  • पेरणीची पद्धत: रोपाची पुनर्लागवड
संबंधित इतर उत्पादने
19:19:19 (1 Kg)
120160
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
122200
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280325
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550610
आदित्य 19-19-19 (1 किग्रॅ)
122190
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
620885
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
220225
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
220225
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
850936
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
460492
पर्ल - बोरोफास्ट (20% बोरॉन) (1 किलो)
250550
बोरॉन 20% (1 किलो)
349480
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
11001699
कोरोमंडल फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
345350
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
129193
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
12001227
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
20502124
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 100 मिली
230250
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
545550
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
9701050
इकोनीम प्लस १०० मिली
230300
इकोनीम प्लस २५० मिली
545560
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
31005000
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
32005500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
29004500
हायफील्ड - हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
349500
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
10001100
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280313
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 500 मिली
525600
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
11901400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
610700
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
280300
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
550560
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
10601601
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धनुका - अरेवा
620885
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280313
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
325400
सल्फील ( गंधक 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
145150
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
129193
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 100 मि.ली.
12001227
नीमार्क- 10000 PPM (100 मी ली )
230300
नीमार्क- 10000 PPM (250 मिली)
545615
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
325445
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (100 ग्रॅम)
195205
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
नीमार्क- 10000 PPM (250 मिली)
545745
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
310398
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
175220
हायफील्ड - पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
610650
प्रोन्टो (75 ग्रॅम)
360425
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
155216
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
12601560
कोसावेट डीएफ (सल्फर 80 % डब्लू जी)1 किलो
150180
टाटा माणिक (अॅसेटामिप्रीड 20% SP) (250 ग्रॅम)
375460
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
645750
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
340467
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
295405
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
280313
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
7501115
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 250 मिली
210325
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 500 मिली
390584
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
175450
सल्फील ( गंधक 80% डब्ल्यूजी) 1 किग्रॅ
145160
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
650900
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
195258
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
325480
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
575620
टाटा बहार (500 मिली)
430575
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
15002000
टारप्लस शीट 15*17 (ताडपत्री) पिवळा
16002500
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
31003500
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
35004500
२८*३२ (ताडपत्री) पिवळी
50007500
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
640010000
टाटा बहार (1000 मिली)
8501025
माणिक (100 ग्रॅम)
195205
माणिक (250 ग्रॅम)
425460
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
335383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
180203
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
645750
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल