AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
हा परभक्षी जाणून घ्या
मिरीड बग हा परभक्षी फळ पोखरणाऱ्या अळीची अंडी शोधून ह्या अळ्या नष्ट करतो.जेव्हा या परभक्षींची संख्या जास्त असेल तेव्हा कीटकनाशकांची फवारणी करणे टाळा.
108
21