AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
आपल्या टोमॅटोच्या पानावर नागअळी निर्देशनास आल्यास या कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
टोमॅटोच्या पानावर नागअळी निर्देशनास आल्यास स्पिनोसड ४५% एससी @ ३ मिली किंवा सायन्ट्रानिलिप्रोल १०% ओडी @३ मिली प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
275
87