AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Dec 19, 10:00 AM
हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपल्या पिकामध्ये शेंग पोखरणाऱ्या अळीच्या प्रादुर्भाव आहे का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
274
2