AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 19, 12:00 AM
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
जिरामधील मावा या किडींचे नियंत्रण
जिरामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफॉस ३६% एसएल @ १० मिली किंवा क्विनालफॉस २५% EC @ २० मिली प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
692
120