हो किंवा नाहीAgroStar Poll
आपण उन्हाळयात जनावरांचे तापमान नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनावरांना स्वच्छ व मुबलक पाणी देता का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
930
0
संबंधित लेख