Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 May 18, 04:00 PM
काढणीला आलेले कलिंगडाची फळे
शेतकऱ्याचे नाव - श्री विशाल मगर राज्य -महाराष्ट्र वाण - शुगरक्वीन सल्ला - एकरी ४ किलो 0:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
296
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 May 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेतील कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. किरीट पटेल राज्य - गुजरात वाण - सागरकिंग सल्ला - एकरी 0:५२:३४ @ ४ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
227
44
कलिंगडातील गोगलगाय आणि स्लगचे व्यवस्थापन
कलिंगडातील गोगलगाय आणि स्लगच्या नियंत्रणासाठी मेटाल्डीहाईड 2.5% डस्ट वापरा.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
90
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Apr 18, 04:00 PM
काढणी योग्य झालेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव -श्री अंगद सोन्नर राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी 0:0:५० @४ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
233
25
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Apr 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेतील कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सतीश पटेल राज्य - गुजरात सल्ला - एकरी १३:०:४५ @ ४ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
171
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Apr 18, 04:00 PM
बोरॉनची कमतरते मुळे तडकलेले कलिंगडचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. जयंती भाई पटेल राज्य - गुजरात उपाय - बोरॉन २०% ची १ ग्राम प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
221
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Apr 18, 04:00 PM
एकात्मिक व उत्तम व्यवस्थापन असलेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव - जोहर आली सय्यद राज्य - महाराष्ट्र वाण - सागरकिंग सल्ला - एकरी ५ किलो 0:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
186
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेतील असलेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. राजेश राज्य - गुजरात वाण - किरण-२ सल्ला - प्रती एकरी ४ किलो १३:०:४५ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
113
14
कलिंगडातील पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव
पांढरी माशी अनेक विषाणूजन्य रोगांचा प्रसार करते. असे रोग टाळण्यासाठी कोणतीही औषधे नाहीत त्यामुळे पांढऱ्या माशीच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक पावले उचला.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
139
116
कलिंगड कीड व्यवस्थापन
कलिंगड पिकामध्ये फळाला पोखरणारीमाशी समस्या जास्त असते आणि याचा प्रादुर्भाव समजण्यास वेळ जाऊन फळे खराब होतात,असा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी फ्रुट फ्लाय कामगंध सापळे एकरी...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
122
54
कलिंगडामध्ये होणाऱ्या फळमाश्यांना नियंत्रणाची अद्भुत युक्ती
कलिंगडाच्या फळांवर फळ पोखरणाऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव होत असल्यास यावर उपाय म्हणून किटकनाशकाची फवारणी गुळ मिश्रित करून करावी, ज्याद्वारे फळमाशी गुळाकडे आकर्षित होते आणि...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
270
48
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेतील कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री गजेंद्र पटेल राज्य -गुजरात वाण-सिंजेटा शुगर क्वीन सल्ला -0:५२:३४ एकरी ५ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
166
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Mar 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेत असलेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रग्नेश पटेल राज्य - गुजरात सल्ला - एकरी ५ किलो 0:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
130
10
कारले आणि कलिंगड रोप व्यवस्थापन
कारले आणि कलिंगड नर्सरी रोप पुनर्लागवड करून लागवड करावयाची असल्यास रोपे 2 पाने अवस्था (सरासरी 20 दिवस) असताना लागण करावी जास्त दिवसाची रोपे पुनर्लागवड यशस्वी होत नाही.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
105
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Mar 18, 10:00 AM
टरबूज आणि कलिंगडातील कीड ओळखा आणि तिचे नियंत्रण करा.
अनेक शेतकऱ्यांनी या हंगामात टरबूज आणि कलिंगडाची लागवड केली आहे. फळ माशी ही या पिकातील मुख्य कीड आहे. तसेच नाग अळीचा प्रादुर्भाव सुद्धा दिसतो. या किडी ओळखूया आणि त्यांच्यामुळे...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
210
110
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Mar 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेत असलेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वैश रामसिंग राज्य - गुजरात सल्ला - एकरी ५ किलो १३:४०:१३ ठिबक मधुन द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
125
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Mar 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेतील कलिंगडाचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रणजीत मराठे राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - योग्य पाणी, अन्नद्रव्य व रोग व्यवस्थापन.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
292
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jan 18, 04:00 PM
वाढीच्या अवस्थेत असलेले कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रतिलाल ठिकाण - सोलापूर राज्य - महाराष्ट्र वाण - सागर किंग सल्ला - 0:५२:३४ ची१००ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
295
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 18, 10:00 AM
लागवड कलिंगड आणि खरबूजाची
जमीन व हवामान : ही पिके सर्व प्रकारच्या जमिनीत येते. वालुकामय, पोयट्याची, मध्यम ते काळी, सेंद्रिययुक्त जमीन कलिंगड लागवडीसाठी उत्तम राहते. आठपेक्षा जास्त सामू, चुनखडीयुक्त,...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
387
211
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 18, 04:00 PM
आकर्षक व निरोगी कलिंगडाचे फळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री अंगद कैलास सोनार राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - योग्य खत व रोग व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
249
34
अधिक पाहा