Looking for our company website?  
हळद पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य खतांचे नियोजन.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. तिरुपती विलास राज्य - महाराष्ट्र टीप - १३:४०:१३ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
207
13
हळद पिकामध्ये अन्नद्रव्ये कमतरता.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अनिल कुमार राज्य - तेलंगणा उपाय - १९:१९:१९ @७५ ग्रॅम + चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
118
15
हळद पिकाच्या भरघोस उत्पादनासाठी योग्य खतांचे नियोजन.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गजू जोरुळे. राज्य - महाराष्ट्र टीप - १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
195
5
हळद पिकामध्ये अन्नद्रव्ये कमतरता.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अंदेम राजेश राज्य - तेलंगणा टीप :- फेरस सल्फेट १९% @३० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी तसेच १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
261
15
हळद पिकामध्ये चांगल्या उत्पादनासाठी योग्य खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शिवाजी सुल राज्य - महाराष्ट्र उपाय - १३:४०:१३ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे तसेच चिलेटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्ये @२० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
514
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 19, 04:00 PM
जास्तीत जास्त हळदी पिकाच्या उत्पादनासाठी खतांचे योग्य नियोजन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शरवना राज्य - कर्नाटक सल्ला - प्रति एकर १९:१९:१९ @३ किलो ठिबकमधून द्यावे तसेच २० ग्रॅम सूक्ष्म अन्नद्रव्याची प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
457
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 18, 04:00 PM
हळदीवरील बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात होत असलेली घट
शेतकऱ्याचे नाव- श्री. शुभम घायवट राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कॉपर ऑक्झीक्लोराइड @ ४०ग्राम अधिक कासुगामायसिन @ २५ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
357
133
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Oct 18, 04:00 PM
हळदी पिकावर करपा रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री नानाश्री देशमुख राज्य - महाराष्ट्र उपाय - प्रोपिनेब ७०% डब्लू पी @ ३० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
391
129
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 18, 04:00 PM
शेतकऱ्याच्या मेहनतीमुळे हळदीच्या पिकाची होत असलेली जोमदार वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामदास मिसाळ राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ४ किलो @ १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
701
101
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 18, 04:00 PM
हळदी मधील अन्नद्रव्या ची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नानाश्री देशमुख राज्य - महाराष्ट्र उपाय - फेरस सल्फेट एकरी ५00 ग्रॅम ठिबक मधून द्यावे.तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
623
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Sep 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ व निरोगी हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विनायक पवार राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ५ किलो १९ :१९:१९ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1154
106
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 18, 04:00 PM
हळदीवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव व अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गजानन विरकर राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५०% wp ३५ ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्रॅम प्रती...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
264
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ व निरोगी हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रवीण पायघन राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी ४ किलो १२:६१:00 तसेच ५०० ग्रॅम फेरस ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
451
66
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Aug 18, 04:00 PM
हळदीमधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. नागेश पाटील राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - चिलेटेड फेरस@५०० ग्राम प्रती एकर ठिबक द्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
309
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Aug 18, 04:00 PM
हळदीचे तणविरहित व निरोगी शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विष्णू नागरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ४ किलो १९:१९:१९ ठिबकमधून द्यावे व तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
283
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Aug 18, 04:00 PM
हळदी पिकामधील कोबीचे अंतरपीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सिद्धेश्वर ठाकरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
378
55
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Aug 18, 04:00 PM
निरोगी व तणविरहित हळदीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. मिलिंद सावंत राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -एकरी ५ किलो १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्य २० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
356
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jul 18, 04:00 PM
हळदी मधील असलेली अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव -श्री सुदर्शन हातकवडे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - फेरस @ ५०० ग्राम प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
314
67
हळद काढणी तंत्र
पक्व झालेली हळद काढणी करताना पाला सुकल्यानंतर जमिनीच्या वर 1 इंच वरती पाला कापावा नंतर तसेच ठेवून 4-5 दिवसांनी हळद खांडून अथवा यंत्राच्या सहाय्याने काढावी. पाला कापून...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
208
55
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 18, 04:00 PM
हळदीचे निरोगी शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री कुंडलिक चव्हाण राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - योग्य खत आणि पाणी व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
496
47
अधिक पाहा