Looking for our company website?  
अन्नद्रव्यांचे पिकांमधील गंधकाचे महत्व
 पिकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १७ अन्नद्रव्यांपैकी गंधक हे एक महत्वाचे दुय्यम अन्नद्रव्य आहे.  गंधकचा वापर प्रामुख्याने अन्नद्रव्यासोबतच कीटकनाशक व बुरशीनाशक म्हणून...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
349
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 18, 10:00 AM
गंधकाचे महत्व व कार्य
गंधक हे पिकांच्या वाढीसाठी लागणारे आवश्यक मूलद्रव्ये आहे. गंधक हे पिकामध्ये तेलनिर्मिती तसेच हरितद्रव्य तयार करण्यासाठी गंधक हे महत्वाचे कार्य करते. गंधकाचे महत्व...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
575
135