Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Dec 19, 04:00 PM
दोडका पिकातील रसशोषक किडी आणि बुरशीचे नियंत्रण.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. किरण जी राज्य - कर्नाटक उपाय - इमिडाक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी @७ ग्रॅम + (मेटालॅक्झिल ४% + मॅन्कोझेब ६४%) @३० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
129
3
दोडका पिकातील रसशोषक किडींचे नियंत्रण.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. पुरम नारायण राज्य - तेलंगणा टीप - इमिडाक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी @७ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
105
11
दोडका व घोसाळे पिकाचे फळ माशीपासून संरक्षण करणे.
फळ माशीने घातलेल्या अंड्यांमधून अळ्या, फळांमध्ये प्रवेश करतात आणि आतील भाग खातात. परिणामी, खराब झालेली फळे गळून पडतात. यासाठी फुलधारणा सुरु होताच, पिकामध्ये प्रति एकर...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
114
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 04:00 PM
दोडका पिकाचे एकत्रित व्यवस्थापन   
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. सोमनाथ बोये राज्य: महाराष्ट्र सल्ला: १९:१९:१९ @ ३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
347
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jun 19, 04:00 PM
जोमदार व निरोगी वाढ असलेली दोडक्याची शेती
शेतकऱ्याचे नाव - श्री बसू ममांनी राज्य - कर्नाटक सल्ला प्रती एकर १९:१९:१९ @३ किलो ठिबकद्वारे द्यावे.तसेच सूक्ष्मअन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
441
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jun 19, 06:00 AM
दोडक्या मधील फळमाशीचा नियंत्रण
क्युर लूर सापळे प्रति एकरी ५ ते ६ स्थापित करावे तसेच प्रादुर्भावग्रस्त झालेल्या दोडक्याच्या फळांची व्यवस्थित विल्हेवाट लावावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
239
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेली दोडक्याची शेती
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. राजेंद्र रेड्डी राज्य - तेलंगणा सल्ला - प्रति एकर १९:१९:१९ @ ५ किलो ठिबकद्वारे द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
384
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 May 19, 04:00 PM
दोडका पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी शिफारस केलेली खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. पसुपुलेटी अच्युतराव राज्य - तेलंगणा सल्ला - प्रति एकर १९:१९:१९@३ किलो ठिबकमधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
317
41
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jan 19, 04:00 PM
दोडक्यावरील बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे वाढीवर झालेला परिणाम
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. ज्ञानोबा माने राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५०% WP @ ३० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
290
108
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Aug 18, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापन असलेला दोडका
शेतकऱ्याचे नाव - श्री दिलीप घाटे राज्य - महाराष्ट्र वाण - Us 6001 सल्ला -एकरी ३ किलो 0:५२:३४ ठिबक मधून द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
798
144
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jun 18, 12:00 AM
दोडका डी आकाराचा का होतो?
फळ माशीच्या प्रादुर्भावामुळे दोडका डी आकाराचा बनतो. प्रभावी नियंत्रणासाठी शेतात फळ माशी सापळे लावावेत.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
210
75
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 May 18, 04:00 PM
दोडक्याच्या पानांवर झालेला रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री चंदन पाचोरे राज्य - महाराष्ट्र उपाय -Flonicamid 50% WG @ ८ ग्रॅम प्रती पंप ची फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
342
145