Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Feb 19, 04:00 PM
मोहरी पिकाच्या योग्य वाढीसाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. समर पटेल राज्य - उत्तर प्रदेश सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
513
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 19, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेली मोहरीची शेती
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. प्रदीप बेनिवाल राज्य - हरियाना सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
437
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jan 18, 12:00 AM
मोहरीतील काळ्या माशीला प्रतिबंध
मोहरीतील काळ्या माशीची अळी पानांवर छिद्रे पाडून त्यांचे नुकसान करते. जर प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर असेल तर क्विनालफॉस 25% EC @ 20 मिली किंवा इमिडाक्लोप्रिड 70% WG...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
65
22