Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
भुईमूग पिकामध्ये नागअळीचे नियंत्रण
डेल्टामेथ्रीन २.८ ईसी@१० मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी@ ५ मिली प्रति १० लि. पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
142
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
उन्हाळी भुईमुगमधील नागअळीचे नियंत्रण
लॅम्बडा सायहलोथ्रीन ५ ईसी@किंवा मिथिल ओ डेमेटोन २५ इसी @१० मिली प्रति १० लि. पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
61
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 04:00 PM
भुईमुगाच्या जास्त उत्पादनासाठी आवश्यक खतमात्रा द्यावी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री.भावेश वेलानी राज्य - गुजरात सल्ला - प्रति एकरी ५० किलो १८:४६ आणि ३ किलो सल्फर ९०% एकत्रित मिसळून द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
586
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 04:00 PM
भुईमुगाच्या अधिक उत्पादनासाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव -श्री राज वासनिक राज्य -महाराष्ट्र सल्ला -प्रती एकरी सल्फर ९० % @ ३ किलो रासायनिक खतामध्ये मिसळून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
435
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 04:00 PM
भुईमुगमधील केलेले अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
शेतकऱ्याचे नाव- श्री मारुती एल.दासनवार राज्य -कर्नाटक सल्ला- सल्फर ९० % @ ३ किलो प्रती एकर रासायनिक खतामधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
321
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 06:00 AM
उन्हाळी भुईमुगमधील तुडतुड्याचे नियंत्रण
इमाडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल ५ मिली किंवा लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५ इसी @ ५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
285
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 19, 04:00 PM
भुईमुगाच्या अधिक उत्पादनासाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. हनुमंतराय राज्य -कर्नाटक सल्ला - सल्फर ९० % @ ३ किलो प्रति एकरी द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
535
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Feb 19, 10:00 AM
भुईमुगवरील रसशोषक किडींचे नियंत्रण
गुजरात व इतर राज्यांमध्ये उन्हाळी हंगामात शेतकरी भुईमुग पीक घेतात. मावा ,तुडतुडे, थ्रिप्स व रसशोषक कीड यांसारखे कीड पिकांवर दिसून येतात. हे कीड या पिकांमधील रस शोषून...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
407
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 19, 04:00 PM
भुईमूगच्या वाढीसाठी अन्नद्रव्याची आवश्यकता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. एस . बायप्पा रेड्डी राज्य - आंध्र प्रदेश सल्ला - सल्फर ९० %@१० किलो प्रति एकर दयावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
438
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 04:00 PM
भुईमूगवरील बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात होत असलेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सुरेश राज्य - आंध्रप्रदेश उपाय - मॅन्कोझेब ७५ %WP @३० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
318
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 19, 04:00 PM
भुईमुगवरील बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे उतपादानात झालेली घट
शेतकऱ्याचे नाव -श्री कृष्णमुर्ती राज्य - आंध्रप्रदेश उपाय - १२ %कार्बेन्डॅझिम +६३ % मॅन्कोझेबची ४० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
368
81
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Sep 18, 04:00 PM
भुईमुग मधील अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव -श्री केवल विनोद भाई राखोलिया राज्य - गुजरात सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २५ ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
602
119
भुईमुग पिकातील नाग आळीने केलेले नुकसान आपण कसे ओळखू शकतो?
भुईमुग पिकात लहान नाग आळी पाने खाते तर मोठ्या आळ्या पाने दुमडतात.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
166
73
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Aug 18, 04:00 PM
भुईमुगावरील अन्नद्रव्याची कमतरता आणि पाने खाणाऱ्या अळीचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री शरद क्षीरसागर राज्य - महाराष्ट्र उपाय -एकरी १० किलो सल्फर ९० % द्यावे. सूक्ष्मअन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी तसेच इमामेक्टीन...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
411
106
भुईमूगातील हुमणी
जर तुम्ही यापूर्वी भुईमुगातील हुमणीसाठी कोणत्याही उपाय योजना केल्या नसतील तर, क्लोरपायरीफॉस 20% इसी @4 लिटर प्रती हेक्टर ठिबकद्वारे थेंब थेंब द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
320
200
भुईमुगातील पाने खाणाऱ्या अळीचे नियंत्रण
भुईमुगातील पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी, मेथोमिल 40% WP @ 12.5 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यामधे मिसळून फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
183
80
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 18, 04:00 PM
भुईमुगमधील अन्नद्रव्याची कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सुनील सावके राज्य - महाराष्ट्र उपाय - एकरी १० किलो सल्फर ९० % खताबरोबर मिसळून द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
483
58
उन्हाळी शेंगदाण्याच्या पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडींचे नियंत्रण
उन्हाळी शेंगदाण्याच्या पिकावरील रस शोषणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव झाल्याचे लक्षात येताच व्हर्टीसिलीयम लेकानी बुरशीवर आधारित पावडर @ 50 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
75
21
पाने खाणाऱ्या अळीमुळे भुईमुगात होणाऱ्या नुकसानीचे व्यवस्थापन
पाने खाणाऱ्या अळीमुळे भुईमुगात होणाऱ्या नुकसानीचे नियंत्रण करण्यासाठी, क्लोरपायरीफॉस 20 % EC @20 मिली प्रती 10 लिटर पाण्यात मिसळा आणि फवारा. तसेच कीटकनाशकाचा प्रभावीपणा...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
90
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Apr 18, 04:00 PM
योग्य व्यवस्थापन असलेले भुईमुगाचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. दिपेश पटेल राज्य - गुजरात सल्ला -१९:१९:१९ ची १०० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
299
26
अधिक पाहा