Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Sep 19, 04:00 PM
बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे आले पिकाच्या वाढीवर झालेला परिणाम.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. पांडुरंग आव्हाड राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कार्बेन्डाझिम १२% + मॅन्कोझेब ६३% डब्ल्यूपी @३५ ग्राम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
183
33
तणविरहित आणि निरोगी आले पीक.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गणेश दवंगे राज्य - महाराष्ट्र उपाय - १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
377
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Aug 19, 04:00 PM
आले पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी शिफारशीनुसार खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नावं : श्री. राकेश रेड्डी राज्य : कर्नाटक टीप : १९:१९:१९ @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
295
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Aug 19, 04:00 PM
आले पिकावर बुरशीचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. बहादूरसिंग राजपूत राज्य - महाराष्ट्र उपाय - कार्बेन्डॅझिम १२%+ मॅन्कोझेब ६८% @४० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
211
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Aug 19, 04:00 PM
बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे अद्रक पिकाच्या वाढीवर होत असलेला परिणाम
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शुभम जाधव राज्य -महाराष्ट्र उपाय - मेटालेक्झील४%+मॅन्कोझेब ६४%@३० ग्रॅम आणि कासुगामायसीन २५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
246
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 May 19, 04:00 PM
निरोगी व जोमदार वाढ असलेले आल्याचे पीक
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. केम्पाराजू राज्य - कर्नाटक सल्ला -प्रति एकरी १२:६१:0 @ ३ किलो ठिबक मधून द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
332
71
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Dec 18, 04:00 PM
अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे अद्रकच्या उत्पादनात होत असलेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामेश्वर भांबर्डे राज्य - महाराष्ट्र उपाय - प्रती एकरी चिलेटेड फेरस १२% @२५० ग्रॅम ठिबक मधून द्यावे."
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
897
120
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Nov 18, 04:00 PM
अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे अद्रकची पिवळी होत असलेले पाने
शेतकऱ्याचे नाव - श्री शिवा नागरे राज्य - महाराष्ट्र उपाय - प्रती एकर सल्फर ९०% @ ३ किलो रासायनिक खतामधून द्यावे तसेच फेरस १५ ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
539
119
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Oct 18, 04:00 PM
अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे पिवळी पडत असलेली आल्याचे पाने
शेतकऱ्याचे नाव - श्री ज्ञानेश्वर पवार राज्य - महाराष्ट्र उपाय - प्रती एकर फेरस सल्फेट @ ५०० ग्रॅम ठिबक मधून द्यावे. तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रती...
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
307
78
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Oct 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ आणि निरोगी आल्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव -श्री राजेंद्र राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकर ५ किलो @ १९:१९:१९ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
769
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Oct 18, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापन असलेले आल्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव -श्री प्रवीण देशमुख राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी १९:१९:१९ @४ किलो ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
743
109
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Sep 18, 04:00 PM
आल्यावर करपा रोगाचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री सचिन माळी राज्य - महाराष्ट्र उपाय -६४ %w/w मॅन्कोझेब+४%w/wमेटालॅक्झील ३५ ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
330
69
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Aug 18, 04:00 PM
जोमदार वाढ असलेले आल्याचे निरोगी शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रकाश पोतेकर राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ४ किलो १९:१९:१९ आणि ५०० ग्राम हुमिक अॅसिड ठिबकमधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
494
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jan 18, 04:00 PM
तण विरहित आल्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. गणेश कांबळे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -१९:१९:१९ एकरी ५ किलो महिन्यातून ४ वेळा ठिबक मधुन द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
239
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jan 18, 04:00 PM
तणविरहित असलेले आल्याचे निरोगी शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री ज्ञानेश्वर आव्हाड राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - योग्य पाणी व खत व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
247
21
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jan 18, 12:00 AM
आले आणि हळद मध्ये कंद गुणवत्ता सुधाण्यासाठी
आले आणि हळद पिकामध्ये कंदाचा आकार आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी 0:0:50 @ 1 किलो प्रती एकर लागवडी नंतर 181 दिवसांपासून ते काढणी पर्यंत द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
300
94
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jan 18, 04:00 PM
निरोगी आल्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव -श्री कौतिक गोपाळराव जाधव राज्य-महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे -योग्य खत व रोग व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
362
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Nov 17, 04:00 PM
सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असलेले आल्याचा प्लॉट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री अमोल बोलढाने स्थान- महाराष्ट्र फेरस सल्फेट आणि चिलेटेड सुक्ष्मअन्नद्रव्य वापरा
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
161
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Nov 17, 12:00 AM
हळद व आद्रक पिकात विद्राव्य खतांचा योग्य वापर
हळद आणि आद्रक पिकात कंदाच्या चांगल्या विकासासाठी लागवडीनंतर 120-180 दिवसांनी 00:52:34 आणि चिलेटेड फेरस ड्रीपद्वारे द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
151
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Nov 17, 04:00 PM
चांगल्या तऱ्हेने व्यवस्थापन केलेला आल्याचा प्लॉट
नाव- श्री. अमोल बोलढाणे स्थान-महाराष्ट्र तण, खते आणि रोग-किडीचे योग्य व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
185
12
अधिक पाहा