AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Apr 19, 04:00 PM
मेथीवर नागअळीचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री.नितीन चौधरी राज्य - महाराष्ट्र उपाय - निमअर्क ५% @४० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
124
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jan 19, 04:00 PM
मेथीवर झालेल्या किडींच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात झालेली घट
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वासू देवा राजू राज्य -आंध्रप्रदेश उपाय -निम अर्क १० % @ ४० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
237
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Dec 18, 12:00 AM
मेथीेतील मावा किडीला प्रतिबंध करा
मेथीेतील मावा किडीला प्रतिबंध करण्यासाठी, बियाण्यावर पेरणीपूर्वी थियामेथॉक्झाम 70 % डब्ल्यूएस @ 3 ग्रॅम प्रती किलो बियाण्यासाठी लावून बीजप्रक्रिया करा.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
71
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Aug 18, 04:00 PM
निरोगी व जोमदार वाढ असलेली मेथी
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रोहित बोंग राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - १९:१९:१९ @ ७० ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
327
52
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jan 18, 04:00 PM
निरोगी मेथीचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. ज्ञानेश्वर महानवर राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्टे - योग्य खत व पाणी व्यवस्थापन
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
352
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Apr 17, 05:30 AM
उन्हाळी हंगामात यशस्वी मेथी उत्पादन
उन्हाळी हंगामात मेथी लागवडीचे प्रमाण कमी असते ज्यामुळे बाजारभाव वाढलेले असतात, कमी पाणी उपलब्धता आणि मर रोगाचा होणारा प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादन घेणे अवघड होते. मर...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
456
45