AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 10:00 AM
ऊन्हाळ्यात सीताफळ बागेसाठी पाणी व्यवस्थापन
• सीताफळ बागेस साधारणपणे सकाळी ६ ते ८ या काळात सिंचन करावे. त्यामुळे आर्द्रता व्यवस्थापन व पाण्याचा पुरेपूर वापर पराग सिंचनासाठी होतो. फळांची वाढही समाधानकारक होते. •...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
276
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Nov 18, 04:00 PM
मिलीबग च्या प्रादुर्भावामुळे सीताफळ वाढीवर झालेला परिणाम
शेतकऱ्याचे नाव - श्री युवराज राऊत राज्य - महाराष्ट्र उपाय - क्विनॉलफॉस २५ % ई सी @ ३०मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
255
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Oct 18, 04:00 PM
सीताफळामधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री राम गाडगीळे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -बोरॉन २०% प्रती पंप १५ ग्रॅम या प्रमाणात फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
407
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Oct 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेले सीताफळ
शेतकऱ्याचे नाव – श्री सुदाम पाटील राज्य – महाराष्ट् सल्ला – प्रती एकर ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
654
96
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Sep 18, 04:00 PM
सीताफळावर झालेला बुरशीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री विठ्ठल राजळे राज्य - महाराष्ट्र उपाय -झायनेब ६८ %+हेक्झाकोनाझोल ४% @३५ ग्राम तसेच वॅलीडामायसीन ३%L @२५ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
136
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Aug 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेले सीताफळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. डी. आघवटे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
335
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेली सीताफळे
शेतकऱ्याचे नाव - श्री समाधान कातोळे राज्य - महाराष्ट्र वाण - NMK गोल्ड सल्ला - एकरी ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
289
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Dec 17, 04:00 PM
सीताफळावर पिठ्या ढेकणाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - कल्पेश स्थान - तापी राज्य - गुजरात उपाय - बुप्रोफेझिन 70% DF @9-10 ग्रॅम/पंप चांगल्या दर्जाच्या स्टिकरसह फवारा.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
225
42