Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Oct 19, 06:00 AM
सीताफळ पिकामधील पिठ्या ढेकूण किडीचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण.
या किडी झाडाच्या बुंध्या जवळील मातीमध्ये राहतात. ते अनुकूल वातावरणात पिकावर प्रादुर्भाव करून, वाढीच्या अवस्थेत असणाऱ्या फळांचे नुकसान करतात. यांच्या नियंत्रणासाठी झाडाच्या...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
118
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 May 19, 10:00 AM
ऊन्हाळ्यात सीताफळ बागेसाठी पाणी व्यवस्थापन
• सीताफळ बागेस साधारणपणे सकाळी ६ ते ८ या काळात सिंचन करावे. त्यामुळे आर्द्रता व्यवस्थापन व पाण्याचा पुरेपूर वापर पराग सिंचनासाठी होतो. फळांची वाढही समाधानकारक होते. •...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
320
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Nov 18, 04:00 PM
मिलीबग च्या प्रादुर्भावामुळे सीताफळ वाढीवर झालेला परिणाम
शेतकऱ्याचे नाव - श्री युवराज राऊत राज्य - महाराष्ट्र उपाय - क्विनॉलफॉस २५ % ई सी @ ३०मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
281
62
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Oct 18, 04:00 PM
सीताफळामधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री राम गाडगीळे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -बोरॉन २०% प्रती पंप १५ ग्रॅम या प्रमाणात फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
421
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Oct 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेले सीताफळ
शेतकऱ्याचे नाव – श्री सुदाम पाटील राज्य – महाराष्ट् सल्ला – प्रती एकर ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
664
99
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Sep 18, 04:00 PM
सीताफळावर झालेला बुरशीचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री विठ्ठल राजळे राज्य - महाराष्ट्र उपाय -झायनेब ६८ %+हेक्झाकोनाझोल ४% @३५ ग्राम तसेच वॅलीडामायसीन ३%L @२५ मिली प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
154
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Aug 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेले सीताफळ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. डी. आघवटे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - एकरी ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
343
26
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 18, 04:00 PM
काढणीच्या अवस्थेत असलेली सीताफळे
शेतकऱ्याचे नाव - श्री समाधान कातोळे राज्य - महाराष्ट्र वाण - NMK गोल्ड सल्ला - एकरी ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
308
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Dec 17, 04:00 PM
सीताफळावर पिठ्या ढेकणाचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - कल्पेश स्थान - तापी राज्य - गुजरात उपाय - बुप्रोफेझिन 70% DF @9-10 ग्रॅम/पंप चांगल्या दर्जाच्या स्टिकरसह फवारा.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
245
48