AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Feb 19, 04:00 PM
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेले निरोगी जिऱ्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री चंपकभाई खंबालिया राज्य - गुजरात सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्यची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1473
124
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jan 19, 10:00 AM
जिरेमध्ये करपा व्यवस्थापन
गुजरातमध्ये जिरे बियाण्यांच्या लागवडी व्यतिरिक्त, राजस्थानमध्ये देखील लागवड होते. जिरेमध्ये करपा हा रोग टाळण्यासाठी शेतकरी योग्य पाऊल उचलण्यास असमर्थ ठरले, तर संपूर्ण...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
455
120
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jan 19, 12:00 AM
जिरामधील मावा या किडींचे नियंत्रण
जिरामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी मोनोक्रोटोफॉस ३६% एसएल @ १० मिली किंवा क्विनालफॉस २५% EC @ २० मिली प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
535
68
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jan 19, 10:00 AM
जिरेमधील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
जिरा या पिकाची लागवड गुजरात व्यतिरिक्त राजस्थान व इतर राज्यांमध्ये मोठया प्रमाणात होत आहे. या पिकाच्या फूलधारणेच्या प्राथमिक अवस्थेत मावा किडीचा प्रादुर्भाव होतो, तसेच...
गुरु ज्ञान  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
266
104
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Oct 18, 05:00 PM
जिऱ्यामध्ये बीजोपचार
जिऱ्यामध्ये करपा आणि मर रोग टाळण्यासाठी, लागवडी वेळी मॅन्कोझेब किंवा थायरम ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाणे यांची बीज प्रक्रिया करावी.
कृषि ज्ञान  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
779
227
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Dec 17, 12:00 AM
जिरे करपा नियंत्रणासाठी
जिऱ्यामध्ये सध्याच्या वातावरणात करपा रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होत असल्यामुळे प्रतिबंधात्मक तसेच नियंत्रणात्मक दुहेरी हेतूने मॅनकोझेब 75% WP @ 40 ग्रॅम/पंप किंवा कार्बेन्डाझिम...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
314
171
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Dec 17, 12:00 AM
जिरे पिकातील भुरी नियंत्रण
जिरे पिकामध्ये जर सफेद बुरशी म्हणजेच भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव असेल तर नियंत्रणासाठी गंधक पावडर 30 ग्रॅम प्रती पंप ची फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
309
93
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Dec 17, 12:00 AM
जिरे पिकातील रस सोषक कीड व्यवस्थापन
जिरे उगवण होताच रस सोषक कीड म्हणजेच मावा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अरेवा 10ग्रॅम/पंप फवारावे.मावा कीड नियंत्रणात नसल्यास झाडावर मधासारखा स्त्राव दिसून त्यावर बुरशी वाढते.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
168
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Oct 17, 12:00 AM
जिरे पिकाचे मातीतून उद्भवाणाऱ्या रोगांपासून संरक्षण करा
जिरे पिकात मर आणि सड यांसारख्या मातीतून उद्भवाणाऱ्या रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी पेरणीच्या वेळी बियाणांची कार्बेन्डाझिम @ 2-2.5 ग्रॅम / 1 किलो बियाणे किंवा कार्बेन्डाझिम...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
156
54
जीराचे उगवण साठी आवश्यक तापमान
जिरे पिकाच्या उगवण होण्यासाठी आवश्यक तापमान 25 अंशापेक्षा कमी आहे. अन्यथा, जिर्याची उगवण होत नाही अथवा अनियमीत होते.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
149
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jan 17, 05:30 AM
जिरे करपा नियंत्रण
जीवाणूजन्य करपा जिरे पिकामध्ये जास्त आढळत असल्यामुळे याच्या नियंत्रणासाठी कासू-बी25मिली प्रती पंप फवारणी करावे.करपा रोगामुळे जिऱ्याच्या शेंडा तसेच कोवळी पाने व फांद्याचा...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
90
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Dec 16, 05:30 AM
जिरे मधील भुरी नियंत्रण
जिरे पिकामध्ये जर सफेद बुरशी म्हणजेच भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव असेल तर नियंत्रणासाठी गंधक पावडर 30ग्रॅम प्रती पंप फवारणी करावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
57
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Dec 16, 05:30 AM
जिरे करपा आणि मर रोग नियंत्रणासाठी
जिरे पिकामध्ये जर मर सोबतच करपा दोन्हीही समस्या असतील यावर उपाय म्हणून अवतार हे बुरशीनाशक 30ग्रॅम प्रती पंप फवारणीद्वारे द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
72
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Dec 16, 05:30 AM
जिरे करपा नियंत्रणासाठी
जिऱ्यामध्ये सध्याच्या वातावरणात करपा रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होत असल्यामुळे प्रतिबंधात्मक तसेच नियंत्रणात्मक दुहेरी हेतूने इंडोफिल एम-45प्रती पंप30ग्रॅम फवारणीद्वारे...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
46
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Nov 16, 05:30 AM
जिरे पिकातील रस सोषक कीड व्यवस्थापन
जिरे उगवण होताच रस सोषक कीड म्हणजेच मावा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अरेवा 10ग्रॅम/पंप फवारावे.मावा कीड नियंत्रणात नसल्यास झाडावर मधासारखा स्त्राव दिसून त्यावर बुरशी वाढते.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
70
31
कांदा,लसूण,भेंडी,वांगी व जिरे पिकात वाढीसाठी गंधक वापर
कांदा,लसूण,भेंडी,वांगी व जिरे पिकात थंडीमुळे वाढीवर परिणाम जाणवत असल्याने योग्य वाढीसाठी सल्फील एकरी3ते5किलो जमिनीतून कोणत्याही खतांसोबत फोकूण द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
335
144