Looking for our company website?  
आवळा: औषधी उपयोग आणि खतांचे व्यवस्थापन
आवळा, जे मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये फळांचा मुरंबा व लोणच्यासाठीचे असून, नेल्ली या नांवाने देखील ओळखले जाते, या वनस्पतीत अधिक औषधी गुणधर्म आहेत. आवळा फळे अशक्तपणा, घसा,...
सल्लागार लेख  |  अपनी खेती
159
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 May 19, 06:00 AM
अंतरपिक पद्धतीवर भर द्यावा.
खरीप हंगामात मुख्य पिकाबरोबर आंतरपिके घ्यावीत. जसे की, बाजरीमध्ये तूर, घेवडा, ज्वारीमध्ये मूग, उडीद, धने, कापसामध्ये उडीद, मूग अशी वेगवेगळी आंतरपिके घ्यावीत. मुख्य...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
181
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Mar 19, 04:00 PM
शेतकऱ्याच्या योग्य नियोजनामुळे उत्पादनात झालेली वाढ
शेतकऱ्याचे नाव -श्री संभाजी काळे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रती एकरी ३ किलो १३:0:४५ ठिबक मधून द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
305
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Mar 19, 10:00 AM
कमी खर्चामधील शीतगृहाची उभारणी
कमी खर्चात शीतगृह उभारणी ही पद्धत पर्यावरणासाठी पूरक आहे. कोणतीही व्यक्ती कमी खर्चात याची उभारणी करू शकते.
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
270
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Sep 18, 10:00 AM
पावसाचा खंड पडल्यास खालील उपाययोजना कराव्यात
1. पिक वाढीच्या अवस्थेत पाणी देण्याची व्यवस्था करून ठेवावी. शक्यतो पाणी वाऱ्याचा वेग कमी असताना द्यावे. पिकांना सकाळी किंवा संध्याकाळी पाणी द्यावे. 2. पाण्याची उपलब्धता...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
63
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Jun 18, 12:00 AM
पावसामुळे फळपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी
मान्सून च्या सुरवातीस असलेल्या ढगाळ हवामान आणि अधिक ओलाव्यामुळे फळ पिकावर बुरशीचा प्रादुर्भाव होऊन फळे, फांद्या आणि खोड याना नुकसान पोहोचवते व फळ खाण्यास योग्य राहत...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
50
20
केळी पिक व्यवस्थापन
केळी पिकामध्ये फळ तोडणी करावयाची असल्यास घड पक्वतेच्या वेळीच एखादा जोमदार पिल राखावा जेणेकरून फळ काढणीनंतर कमी कालावधीत दुर्री फळ धरता येईल.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
98
31
बाजरीमध्ये तण नियंत्रणानंतरचे आवश्यक व्यवस्थापन
बाजरी मध्ये तणनियंत्रणासाठी कुठल्याही तणनाशकाचा वापर केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम बाजरीवर होतो म्हणून तणनाशक फवारणी नंतर पुढचे पाणी भरतेवेळी युरिया वापरावा म्हणजे पाने...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
173
42
टोमॅटो रोपांमध्ये पुनर्लागवड व्यवस्थापन
उन्हाळी हंगामात टोमॅटो लागवडीसाठी ट्रे मध्ये रोपे तयार करावयाची असल्यास यासाठी ट्रे मोठ्या कपांचा (100 पेक्षा कमी रोपे प्रती ट्रे) निवडावा जेणेकरून पुनर्लागवड केल्यानंतर...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
77
18
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Mar 18, 12:00 AM
उन्हाळ्यात ऊसामध्ये पाण्याचा ताण कसा टाळाल?
उन्हाळ्यात ऊसाला पाणी ताण बसून उत्पादनात घट येऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून एकरी 200 मिली सिलिकॉन फवारणी अथवा ठिबकद्वारे द्यावे. सिलीकामुळे ऊसावर असलेला...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
150
113
कोथिंबीर उत्पन्न वाढवण्याचे तंत्र
धणे साधारणपणे 110-120 दिवसांत पक्व होत असतात, परंतु योग्य व एकसारखी पक्वता होऊन उत्पादन जास्तीचे निघण्यासाठी जेव्हा धणे तपकिरी रंगाचे होऊ लागतील तेव्हाच पाणी देणे बंद...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
171
44
हळद काढणी तंत्र
पक्व झालेली हळद काढणी करताना पाला सुकल्यानंतर जमिनीच्या वर 1 इंच वरती पाला कापावा नंतर तसेच ठेवून 4-5 दिवसांनी हळद खांडून अथवा यंत्राच्या सहाय्याने काढावी. पाला कापून...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
183
53
कारले आणि कलिंगड रोप व्यवस्थापन
कारले आणि कलिंगड नर्सरी रोप पुनर्लागवड करून लागवड करावयाची असल्यास रोपे 2 पाने अवस्था (सरासरी 20 दिवस) असताना लागण करावी जास्त दिवसाची रोपे पुनर्लागवड यशस्वी होत नाही.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
104
39
भेंडीसाठी महत्त्वाची बीज प्रक्रिया
स्वत:चे बियाणे वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्वी भेंडीच्या बियाण्यावर 10 ग्रॅम इमिडाक्लोप्रीड 70 WS/ 9 मिली इमिडाक्लोप्रीड 600 FS किंवा 4.5 ग्रॅम थायोमेथोक्साम 70...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
76
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Feb 18, 12:00 AM
ज्वारी-बाजरी पेरण्याआधी बियाणे प्रक्रिया आवश्यक.
ज्वारी-बाजरी पेरण्याआधी बियाणे प्रक्रियेसाठी फिप्रोनील 70% डब्लूएस @ 5 ग्रॅम / किग्रॅ बियाणे वापरल्यास खोडमाशीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रभावी नियंत्रण होईल.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
57
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Feb 18, 12:00 AM
उन्हाळी बाजरीत पेरणीचे प्रमाण जास्त ठेवा.
उन्हाळी बाजरी पेरणी करताना बियाणाचे प्रमाण जास्त ठेवावे जेणेकरून बाजरीच्या रोपाच्या वाढीनंतर जर खोडमाशीमुळे नुकसान झाले, तर एकक क्षेत्रात नुकसान भरून निघेल आणि रोपांची...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
71
19
पेरू झाडाची छाटणी आणि खत व्यवस्थापन
पेरूच्या झाडाची छाटणी नियमित करावी लागत नाही पण झाडाला योग्य वळण देण्यासाठी झाडे लहान असताना छाटणी करून नवीन फुटवे वाढवून घेणे फायदेशीर ठरते झाडांची वाढ एकाच खोडावर...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
68
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Feb 18, 12:00 AM
कीडनाशक फवारण्यासाठी ड्यूरोमिस्ट नोझल वापरा.
फवारण्यासाठी नेहेमीच्या नोझल्स वापरल्यामुळे कीडनाशकांविरूद्ध अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. फक्त शिफारस करण्यात आलेली ड्यूरोमिस्ट नोझल्स वापरावीत.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
141
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 18, 12:00 AM
फळझाडांच्या बागेभोवती कृष्णतुळस लावा.
पेरू, चिक्कू आणि आंबा बागांच्या भोवती तुळस लावा आणि त्यांच्यावर दर 15 दिवसांनी कोणतेही कीडनाशक फवारा. तुळशीच्या रोपांकडे आकर्षिले जाणारे फळमाशीचे नर कीडनाशकाच्या संपर्कात...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
83
43
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jan 18, 12:00 AM
उस फुटवे जास्त होण्यासाठी नियोजन
उसामध्ये फुटव्यांची संख्या न वाढता फक्त मुख्य फुट वाढत असल्यास फुटवा वाढण्यासाठी जेठा कोंब म्हणजेच मुख्य फुट कात्रीने कट करावी. अशा करण्याने मुख्य फुटीचा जोर कमी होऊन...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
215
83
अधिक पाहा