AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीमधील पिठ्या ढेकुणचे नियंत्रण
कापुस व तुर पिका मध्ये पीठया ढेकून च्या नियंत्रणासाठी ब्यूप्रोफेनझिन @ 120 ग्रॅम / एकर किंवा क्वीनॉलफोस 25 ईसी @ 25 मिली / पंप किंवा क्लोरोपायरिफॉस 20 ईसी @ 45 मि.ली....
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
56
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 06:00 AM
कापूस पिकामध्ये फक्त पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव आढळल्यास, आपण कोणत्या कीटकनाशकाचा वापर कराल?
बिफेंथ्रीन १० ईसी @१० मिली किंवा फेनप्रोपँथ्रीन ३० ईसी @४ मिली किंवा पायरिप्रोक्सिफेन १० ईसी @२० मिली किंवा पायरिप्रोक्सिफेन ५% + फेनप्रोपँथ्रीन १५ ईसी @१० मिली प्रति...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
128
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 06:00 AM
कपाशी पिकांमधील फुलकिडींचे प्रभावी नियंत्रण.
कपाशी पिकांमधील फुलकिडींचे प्रभावी नियंत्रण करण्यासाठी, स्पिनेटोरॅम ११.७% @५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
75
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
आपण कपाशी पिकातील बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी दुसरी फवारणी कोणती करता?
थायाक्लोप्रिड २१.७% एससी @१० मिली किंवा लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @५ मिली किंवा पायरिप्रॉक्सिफेन ५%+ फेनप्रोपँथ्रीन १५% ईसी @१० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
84
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीमधील फुलकिड्यांचे नियंत्रण
कपाशीतील फुलकिडयांच्या नियंत्रणासाठी, डायफेन्थीयुरॉन 50% WP @ 10 ग्रॅम किंवा फिप्रोनील 5% SC @ 10 मिली 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
0
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
कापूस पिकामध्ये योग्य खत व्यवस्थापन.
"शेतकऱ्याचे नावं- श्री. अनिल सिंग राजपूत राज्य- हरियाणा सल्ला- युरिया @५० किलो, १०:२६:२६ @५० किलो, मॅग्नेशिअम सल्फेट @८ किलो प्रति एकर खतमात्रा द्यावी."
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
616
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीमधील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन
• ऊन्हाळ्यात खोल नांगरट करावी.त्यामुळे बोंड अळीच्या सुप्तावस्था नष्ट होण्यास मदत होते. शेताच्या जवळ पऱ्हाट्याचा ढीग लावू नये व ते जून महिन्यापूर्वी जाळून टाकाव्यात....
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
157
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीमधील लाल्याचे व्यवस्थापन
कापूस पीक वाढीच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात लाल्याचा प्रादुर्भाव आढळून येतो. ही समस्या येऊ नये, यासाठी मॅग्नेशियम सल्फेट @ 10-15 किलो / एकर जमिनीतून द्यावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
313
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीच्या चांगल्या वाढीसाठी अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
कापूस पिकाच्या निरोगी व जोमदार वाढीसाठी, कापूस वाढीच्या सुरुवातीच्या स्थितीत, 10:26:26 @ 3 पिशव्या / एकर + यूरिया @ 25 किलो / एकर ही खते द्यावीत.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
646
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
कपाशीमध्ये गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनसाठी कामगंध सापळे स्थापित करावे.
ज्या भागात बोंड अळीचा उपद्रव दरवर्षी होतो. त्याठिकाणी प्रति हेक्टर ८ कामगंध सापळे देखरेखीसाठी स्थापित करावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
98
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jul 19, 06:00 AM
रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
कापूस पिकात रस शोषणाऱ्या किडीचा प्रादुर्भाव कमी होण्यासाठी, पीक वाढीच्या सुरुवातीच्या स्थितीत थियोमिथोक्साम (Thiomethoxam) @ 12 ग्रॅम / पंप + 30% फुल्विक आम्ल (Fulvic...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
263
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jun 19, 06:00 AM
कपाशीमधील तणांचे प्रभावी व्यवस्थापन
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तण ही एक मुख्य समस्या आहे. जे की, कपाशीची फायबर गुणवत्ता व उत्पादन कमी करतो, उत्पादन खर्च वाढवतो, सिंचन कार्यक्षमता कमी करून कीड व रोगच्या...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
247
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
एकात्मिक कापूस व्यवस्थापन
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. दोडाजी वाड्गुरे राज्य -तेलंगणा सल्ला - पिकाला आवश्यकतेनुसार खत व पाणी व्यवस्थापन करावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
805
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jun 19, 06:00 AM
कपाशीमधील वाळवी कशी नियंत्रीत करावी.
कपाशी पिकावरील वाळवीच्या नियंत्रणासाठी, क्लोरपायरीफॉस 20% इ सी @ 2 लि. प्रति हेक्टरी पाणी देतांना थेंबे थेंबे जिरेल, अशा पद्धतीने द्यावे. त्याचबरोबर ठिबक सिंचन पद्धतीने...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
116
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jun 19, 06:00 AM
हवामान बदलमुळे होणारे मुळकुज किंवा मर रोगाचे नियंत्रण
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
228
28
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
कपाशीवर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास कोणत्या कीटकनाशकची फवारणी करावी?
स्पाइनेटोरम ११.७ एस सी @५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ एस सी @ १० मिली किंवा अॅसिफेट ७५ एस पी @१० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
471
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jun 19, 06:00 AM
कपाशीमधील गुलाबी बोंड अळीचे व्यवस्थापन
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
206
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 PM
कपाशीचे राखाडी भुंगे पासून होणारे नुकसान टाळावे
राखाडी भुंगे पानांच्या कडा खाऊन पोसले जातात . काही वेळा, पाने खाल्ल्याने झालेली छिद्रे दिसून येतात. ह्या छिद्रांचा आकार पानांच्या वाढीप्रमाणे मोठा होत जातो. कीटकनाशकांचा...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
205
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
कपाशीवरील रोग व किडींपासून संरक्षणासाठी कीटकनाशकची फवारणी करावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री प्यारे कुमार राठोड राज्य - राजस्थान उपाय - थायमेथोक्झाम २५%डब्ल्यू जी @१० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
826
66
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 06:00 AM
कापसावरील किडींच्या प्रतिबंधात्मक नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना करता येतील?
प्रारंभिक व मध्यम परिपक्व होणाऱ्या जातींमध्ये ४५ दिवसांनी फुले येण्याची सुरूवात होते, यावेळी स्पिनेटोरम २० मिली प्रति पंप फवारणी करावी. ज्यामुळे फुलकिडे आणि बोंड अळी...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
274
22
अधिक पाहा