Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 19, 04:00 PM
मिरची पिकामध्ये रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव.
शेतकऱ्याचे नावं : श्री. संतोष वीरगोनी राज्य : तेलंगणा टीप : स्पिनोसॅड ४५% @७ मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
334
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Aug 19, 04:00 PM
निरोगी आणि उत्तम गुणवत्ता असलेले मिरचीचे पीक
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. सतीश पटेल राज्य - गुजरात सल्ला - प्रति एकर १३:४0:१३ @३ किलो ठिबकमधून द्यावे तसेच २० ग्रॅम सूक्ष्म अन्नद्रव्याची प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
428
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Aug 19, 04:00 PM
रसशोषक किडीचा मिरची पिकांवर होत असलेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. एम.डी.सलीम राज्य - तेलंगणा उपाय - स्पिनोसॅड ४५%@७ मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
374
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jul 19, 04:00 PM
मिरची पिकांमधील रसशोषक किडींचे नियंत्रण.
शेतकऱ्याचे नावं: श्री. एम. लक्ष्मण रेड्डी राज्य: तेलंगणा उपाय: स्पिनोसॅड ४५% @ ७ मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
468
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jul 19, 04:00 PM
मिरची पिकाच्या अधिक उत्पादनासाठी खतांचे योग्य नियोजन.
शेतकऱ्याचे नावं: श्री. रमेश राज्य: महाराष्ट्र टीप: १२:६१:०० @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
709
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 04:00 PM
मिरची पिकामध्ये अधिक फुलधारणा होण्यासाठी शिफारस केलेली खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. संदीप पांढरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रति एकर १२:६१:00@३ किलो ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
771
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
निरोगी आणि तण विरहित मिरची पीक.
"शेतकऱ्याचे नावं - श्री. विलास गोरे राज्य- महाराष्ट्र सल्ला- १२:६१:०० @३ किलो प्रति एकर ठिबकद्वारे द्यावे."
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
499
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
मिरची पीक निरोगी राहण्यासाठी कीटकनाशकाची प्रतिबंधात्मक फवारणी.  
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. मोहन पटेल राज्य: महाराष्ट्र सल्ला: थायोमेथॉक्झाम २५% डब्ल्यूजी @ १० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
503
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 04:00 PM
मिरची पिकावर रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव. 
शेतकऱ्याचे नाव: श्री. एन. एस. शंकर रेड्डी राज्य: आंध्र प्रदेश सल्ला: इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एसएल @ १५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
483
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 06:00 AM
मिरचीच्या रोपांना लागवडीच्या १० दिवसानंतर दाणेदार कीटकनाशक द्यावे.
कार्बोफ्युरोन ३ जी किंवा क्लोरॅणट्रिनीलीप्रोल ०.४ जी आर किंवा फिप्रोनील ०.३ जीआर रोपांभोवती मातीमध्ये द्यावे. फुलकिडीपासून संरक्षण करते.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
323
13
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
मिरची पिकामध्ये अधिक फुलधारणा होण्यासाठी शिफारस केलेली खतमात्रा द्यावी.
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. संदीप पांढरे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रति एकर १२:६१:00@३ किलो ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
109
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jun 19, 04:00 PM
आकर्षक व निरोगी वाढ असलेली मिरचीची शेती
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. विजय बारे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -प्रति एकर १२:६१:00 @३ किलो ठिबकद्वारे द्यावे
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
837
97
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 May 19, 04:00 PM
जोमदार व चांगली वाढ असलेली मिरचीची शेती
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. प्रभू दयाळ शर्मा राज्य - राजस्थान सल्ला -सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
901
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 May 19, 04:00 PM
मिरचीवरील रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव -श्री. पुष्करलाल तेली राज्य -राजस्थान उपाय - इमाडाक्लोप्रिड १७.८%डब्लू डब्लू @१५ ml प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
494
131
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 May 19, 04:00 PM
जोमदार वाढ व निरोगी मिरचीची शेती
शेतकऱ्याचे नाव - महिला शेतकरी सारिका पवार राज्य - महाराष्ट्र सल्ला - प्रति एकरी १२:६१:00@३ किलो ठिबकद्वारे द्यावे.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
881
135
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 May 19, 04:00 PM
मिरचीमधील रसशोषक किडींचा झालेला प्रादुर्भाव
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. अजीत राजेन्द्रन राज्य - तामिळनाडू उपाय - फ्लोनीकामाईड ५०% डब्लु जी@ ८ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
462
109
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 04:00 PM
मिरचीमधील फुलकिडींचे नियंत्रण
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. वेणू राज्य -कर्नाटक उपाय - स्पिनोटोरम ११.७ %एससी @ १५०-२०० मिली प्रति एकरी फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
422
128
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Apr 19, 04:00 PM
शेतकऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे मिरची उत्पादनात झालेली वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रणजीत राज्य - गुजरात सल्ला - प्रति एकरी १९:१९:१९ @ ३ किलो ठिबक मधून खत द्यावे तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्याची २० ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
680
147
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Mar 19, 06:00 AM
मिरची मध्ये डायबॅक रोगाचे नियंत्रण
मिरचीचा डायबॅक रोग टाळण्यासाठी क्लोरोथॅलोनिल 75% डब्ल्यूपी 400 ग्रॅम प्रति एकर 200 लिटर पाण्यात किंवा डायफेनाकोनॅझोल 25% ईसी @ १०० मिली 200 लिटर पाण्यात 10 ते 15 दिवसांच्या...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
453
66
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Mar 19, 06:00 AM
मिरची वरील फुलकिडींचे नियंत्रण
स्पायनेटोरम ११.७ एस सी @१० मिली किंवा फिप्रोनील ५ एस सी @२० मिली किंवा सायनट्रिनीलीप्रोल १० ओडी @१० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
1029
139
अधिक पाहा