Looking for our company website?  
फुलकोबी गड्ड्याचा आकार वाढावा
फुलकोबीचा गड्डा चांगला फुगण्यासाठी लागवडीनंतर 45 दिवसांनी 25 ग्रॅम/पंप न्यूट्रीबिल्ड ग्रेड-2 सोबत 100 ग्रॅम/पंप विद्राव्य 0:52:34 एकत्र करून फवारावे. फुलकोबीच्या...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
457
49
कोबी,फुलकोबी मधील कीड व्यवस्थापन
कोबी,फुलकोबी मध्ये चौकोनी ठिपक्यांचा पतंग किडीच्या नियंत्रणासाठी पानावर असणाऱ्या अळीचे परीक्षण करून 10 ग्रॅम/पंप ईएम-1ची फवारणी करावी.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
95
23
कोबी व फुलकोबी पिकातील घाण्या रोग उपाययोजना
पावसाळी वातावरणात कोबी व फुलकोबी गड्ड्यावर घाण्या रोग नियंत्रणासाठी धानुकोप 40ग्रॅम/पंप सोबत कासू-बी25मिली/पंप एकत्र करून फवारावे.
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
68
16
कोबी/फुलकोबी अन्नद्रव्ये कमतरता व्यवस्थापन
कोबी व फुलकोबी पिकामध्ये सूक्ष्म-अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे अनेक समस्या येत असल्याने यावर उपाय म्हणून न्यूट्रीबिल्ड चिलेटेड20 ग्रॅम/पंप दोनवेळा फवारावे
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
143
50