AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 AM
या कीटकमुळे दुधी भोपळ्याचे होणाऱ्या नुकसानविषयी जाणून घ्या.
दुधी भोपळामध्ये इपिलाचना हा बीटल नावाने ओळखला जातो. हे प्रौढ कीटक पाने खातात तसेच त्याचा अळीच्या अवस्थेत असताना, त्या वनस्पतीची मुळे खाऊन त्यांचे नुकसान करतात. त्यांचे...
आजचा सल्ला  |  AgroStar एग्री-डॉक्टर
112
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Mar 19, 04:00 PM
दुधीभोपळा मध्ये पम्पकिन बीटल मुळे झालेले नुकसान
शेतकऱ्याचे नाव - श्री कैलास राज्य - मध्यप्रदेश उपाय- - मिथाइल डेमेटोन 25 EC @120 मिली प्रति एकर फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
221
51
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Mar 18, 10:00 AM
वेलवर्गीय भाजीपाला लागवडीसाठी वापरा मांडव पद्धत
वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांच्या वेलीला योग्य पद्धतीने आधार व वळण दिल्यास पिकांची वाढ चांगली होते त्याप्रमाणे उत्पादनही दर्जेदार मिळते. वेलांना आधार व वळण देण्याची पद्धत...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
219
85
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Dec 17, 04:00 PM
चांगल्या तऱ्हेने व्यवस्थापन केलेले दुधीभोपळ्याचे शेत
शेतकरी - श्री. विशाल पाटील जिल्हा - सातारा राज्य - महाराष्ट्र वैशिष्ट्ये - तणमुक्त निरोगी दुधीभोपळ्याचे शेत
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
776
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Oct 17, 04:00 PM
मांडवावरील दुधीभोपळा
स्थान: जालना ठळक वैशिष्ट्ये: एक सारखी बाटलीच्या आकाराची फळे 1- जोमदार वाढलेली वेल 2 जात- महिको-वरद
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
344
88