Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 04:00 PM
कारले पिकावर झालेला रस शोषक किडींच्या प्रादुर्भावाचे नियंत्रण
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. डेनीस इरीदराज राज्य - तामिळनाडू उपाय - क्लोरोपायरीफॉस ५० %+सायपरमेथ्रीन ५%@३० मिली प्रति पंप फवारणी करावी.
आजचा फोटो  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
258
31
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Apr 19, 10:00 AM
कारले पिकामध्ये मंडप उभारणीचे फायदे
• कारले एक वेलवर्गीय पीक असून, वेलीला आधार दिल्यास त्याची वाढ चांगली होते. याउलट जमिनीवर असलेल्या कारल्याच्या वेलीला मर्यादित फुटवे आल्यानंतर नवीन फुटवे येत नाही. झाडाची...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
515
94