AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jul 19, 11:30 AM
आपण कृषी प्रधान देशात राहतो!!!
देशात शेती हा विषय आला की या विषयाशी एक वाक्य हमखास लिहिले जाते की, ‘भारत हा कृषी प्रधान देश आहे’ हे वाक्य लहानांपासून ते मोठयांपर्यंत सर्व व्यक्तींनी मनात ठासून बसविले...
सल्लागार लेख  |  अॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
391
0