Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Jun 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
काढणीच्या अवस्थेतील कलिंगडाची फळे
शेतकऱ्याचे नाव - श्री जिभाऊ सूर्यवंशी राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - योग्य पाणी व्यवस्थापन सल्ला - एकरी ५ किलो १३:0:४५ ठिबक मधून द्यावे. तसेच बोरॉन २० % @१ ग्राम प्रती लिटर पाण्यात फवारणी करावी
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
403
12