Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
09 Jan 18, 04:00 PM
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
वाढीच्या अवस्थेत असलेले कलिंगड
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. बाबू राठोड राज्य - महाराष्ट्र ठळक वैशिष्ठे - ऑगस्टा जातीचे कलिंगड सल्ला - 0:५२:३४ ची १०० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
187
1